TOP 10

Rohos Logon Key 3.2 Final (DC 20.01.2015)

Κατηγορία: Ασφάλεια | Добавлено: 5-10-2015, 03:39 | Λήψεις: 483
Rohos Logon Key 3.2 Final (DC 20.01.2015)

Rohos Logon Key - το πρόγραμμα προσφέρει ένα βολικό τρόπο για να προστατεύσει την πρόσβαση σε έναν υπολογιστή με τη χρήση USB Κλειδιού αντί του κανονικού κωδικού πρόσβασης. Αυτό είναι βολικό - πρόσβαση γίνεται γρήγορα και αυτόματα - αν και τα Windows εξακολουθούν να προστατεύονται ισχυρό κωδικό πρόσβασης.

Защита доступа с помощью USB-Ключа для:
• Ноутбук либо личный ПК с любым Windows
• Windows Active Directory
• Novell e-Directory
• Windows Удаленный Рабочий Стол

Τα πλεονεκτήματα της ασφάλειας με τη χρήση USB Κλειδιού:
• Αντικατάσταση του ήπιου κωδικού πρόσβασης σύνδεσης στο φυσικό κλειδί USB. Κανονική парольный login μπορείτε να αρνηθείτε
• Αυξημένη ασφάλεια των Windows, μέσω της πιο δύσκολης πρόσβασης από ό, τι συνήθως χρησιμοποιείτε
• Κωδικός πρόσβασης μεταφέρεται αυτόματα στο σύστημα με USB κλειδί
• Удобная автоблокировка компьютера – при отключении USB флэш диска. Вернулись – подключили USB диск, и вы снова в работе не отвлекаясь на пароли
• Двухфакторная авторизация: Физический USB ключ + PIN код
• Χρησιμοποιήστε ένα Κλειδί USB για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σπίτι και στον υπολογιστή της εργασίας σας
• Απαγόρευση πρόσβασης σε αυτόν τον υπολογιστή με βάση το κλειδί USB/παράγοντα χρόνο
• Windows προστατεύεται ακόμα και σε Ασφαλή Λειτουργία
• Για να δώσετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε την πιο ισχυρή προστασία του υπολογιστή σας σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας

Ο κατάλογος των δυνατοτήτων:
• Rohos Logon Key хранит на USB накопителе (Ключ) до 64 login профайлов для авторизации на любой персональный компьютер или сетевой ПК (где установлена программа).
• Программа интегрируется в любую конфигурацию Windows Logon:
• Вход на домашний компьютер;
• Вход на рабочую станцию, являющуюся частью Active Directory (домен Windows) или служб Novell Netware;
• Доступ к удаленному рабочему столу на терминальном сервере Windows.
• Компьютер под управлением Windows Vista;
• Компьютер может быть заблокирован, или сессия работы пользователя может быть закончена (Log off), как только USB Ключ будет отключен от USB порта.
• Защита работает даже в Safe Mode.
• Работа без USB Ключа - позволяет на несколько минут отключить USB ключ без блокировки компьютера. Например, если компьютер имеет единственный доступный USB порт, и пользователь хочет вставить какое-нибудь другое устройство, а USB Ключ на время отключить. По истечении этого времени компьютер заблокируется (смотрите опцию USB_REMOVAL).
• Полная замена парольной авторизации. Данная возможность позволяет входить в учетную запись только по USB ключу.
• USB ключ может быть настроен таким образом, чтобы хранить пароль в зашифрованном виде вместо настоящего пароля Windows. Такому USB ключу не требуется защита PIN кода.
• Утилита управления USB ключом позволяет быстро и легко настроить USB Ключи для сотен пользователей.
• Программа не подменяет msgina.dll, это не приносит никаких дополнительных проблем с совместимостью;
• Поддерживает политику обновления паролей; USB Ключ синхронизируется с новым паролем;
• Усиленная защита USB Ключа
• USB Ключ невозможно подделать. Программа препятствует изготовлению дубликатов Ключей;
• Каждый logon-профайл привязан к серийному номеру своего USB накопителя;
• Защита пароля: По умолчанию на USB Ключе не содержится пароль от Windows в открытом виде;
• Двух-факторная авторизация с помощью PIN кода. USB Ключ может быть защищен PIN кодом; PIN код как на мобильном телефоне – 3 неверных попытки и ключ заблокирован. Это делает PIN код хорошим заменителем длинного пароля.
• USB ключ, который был создан в компании, не может быть модифицирован на домашнем компьютере.

Варианты USB ключа:
• USB флэш накопители совместимые с USB 1.1.2.0
• U3 smart USB флэш накопители
• Биометрические флэш накопители
• SD/MMC карты памяти
• IPOD (или любой MP3 плэйер)
• USB токены: Aladdin eToken, SafeNet iKey, Crypto Identity, ePass, ruToken и другие разрешающие PKCS11
• Беспроводные мобильные устройства, такие как Bluetooth Phone/Pocket PC
• YubiKey

Έτος Αποφοίτησης: 2015
Ενεργοποίηση: в комплекте (crack dll & key)
Λειτουργικό σύστημα: Windows® XP | Vista | 7 | 8 & 8.1
Γλώσσα: ML | Πολύγλωσσο
Μέγεθος: 6.1 Mb

programama.com
2015