TOP 10

Κατεβάστε Δάσκαλος 6.5.1.1471 Επανασυσκευάστε + Φορητό από KpoJIuK

Κατηγορία: Λογισμικό | Προστέθηκε: 05.09.2015, 3:24 | Λήψεις: 496
Κατεβάστε Δάσκαλος 6.5.1.1471 Επανασυσκευάστε + Φορητό από KpoJIuK


Internet Download Manager - предназначен для организации загрузок файлов из Интернет.Διάφορες μέθοδοι φόρτωσης επιτάχυνσης, δυναμική τμηματοποίηση αρχείων και ταυτόχρονη λήψη από διάφορα μέρη, με τη χρήση των ελεύθερων ανοιχτών συνδέσεων χωρίς επανασύνδεσης και περισσότερο. Встроенная звонилка для соединения по расписанию. поддержка файрволлов, прокси и зеркал, FTP and HTTP protocols, редиректов, куки, очередей закачки, авторизации пользователя.

Прост и удобен в использовании
Интуитивно понятный интерфейс с возможностью настройки;
Поддержка списков закачек с широкими возможностями сортировки;
Оригинальная технология : плавающий индикатор скорости закачки, индикаторы активных закачек, управление активными закачками;
Поддержка шкур;
Поддержка подключаемых модулей (плагинов);
Fast Update - проверка доступности новых версий программы;
Многоязычность.

Полный набор необходимых функций
Динамическая многопотоковая закачка;
Докачка после обрыва связи с HTTP, HTTPS и FTP серверов;
Работа по расписанию, отключение ПК после завершения закачки;
Оптимальные настройки для работы с различными типами соединений (dial-up, ISDN, ADSL, LAN) и на различных скоростях;
FTP Explorer;
Мощное и удобное средство управление категориями закачек;
Поиск и добавление зеркал для закачки;
Возможность закачки видео с YouTube, Вконтакте и других популярных видеосервисов;
Подробный лог-файл на каждую закачку;
Менеджер сайтов для управления паролями и папками для сохранения;
Управление скоростью закачки, автоматический режим для комфортной работы с броузерами и другими программами. Регулируемый режим для динамического управления скоростью закачки;
Возможность установки приоритетов для закачек;
Возможность синхронизации (автообновления) файлов на сервере и локальном ПК;
Работа с ZIP архивами: возможность просмотра содержимого ZIP архивов перед закачкой, возможность закачивать только выбранные файлы из архива, возможность проверять ZIP архивы и восстанавливать поврежденные файлы, а также возможность распаковывать архивы;
Работа с RAR архивами: возможность проверять RAR архивы, возможность распаковывать архивы;
Распознавание контента при работе через HTTP;
Работа через HTTP и FTP прокси-сервера, поддержка NTLM и NTLM-прокси аутентификации. Автоматическое определение и установка в программе параметров прокси-сервера вашего броузера.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Добавление группы URL по маске;
Аозможность послушать/посмотреть музыкальные и видео файлы в процессе закачки. Автоматическое получение информации о MP3 файлах при старте закачки;
Smart Pause. Возможность временной остановки закачиваемых файлов с последующим их стартом в том же состоянии;
Работа с командной строкой;
Звонилка для dial-up соединений;
Поиск по списку закачек;
Поиск файлов, программ, игр и музыки в каталоге файлов TopDownloads;
История закачек;
Широкие возможности настройки параметров соединения HTTP, HTTPS и FTP протоколов;
Проверка закачанных файлов на обновление (вручную или автоматически);
Пометка закачанных файлов как непрочитанные;
Широчайшие возможности экспорта/импорта списков закачек. Поддерживаемые форматы: *.txt, *.txtd, *.lst, *.urls, *.ion;
Возможность перетаскивания выделенного текст из броузера или программы в плавающее окошко. Download Master найдет в тексте ссылки и предложит их для закачки;
Возможность перетаскивать мышкой из других программ текст описания закачки. Автоматическое добавление в описание закачки выделенного в броузере текста;
Возможность сверки MD5 суммы закачанного файла.

Высочайшая скорость закачки
Интеллектуальная многосекционность. Download Master динамически разбивает файл на секции и загружает их одновременно. Это увеличивает скорость закачки в 3-10 раз;
При понижении скорости автоматически перезапускает закачку, что позволяет избежать простоев;
Управление скоростью закачки, автоматический режим для комфортного просмотра web-страниц во время закачки.
Широкие возможности интеграции
Мониторинг буфера обмена;
Интеграция в броузеры Microsoft Internet Explorer 4.0 и выше, Opera 4.0 и выше, Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Netscape Communicator 6.0 и выше, Mozilla и др.;
Интеграция с антивирусными программами;
Панель инструментов для Internet Explorer и Mozilla Firefox.

Изменения в версии 6.4.1.1465:
Добавлена возможность запоминать и автоматически применять выбранное действие к начатым закачкам;
Добавлена возможность проигрывать не только выделенную в списке закачек музыку, но и видео;
Повышена скорость работы для больших списков закачки;
Добавлена поддержка закачки списков файлов для fs.to;
Восстановлена закачка плейлистов и каналов с видеосервисов;
Улучшен поиск файлов и видео;
Улучшено создание папок при добавлении закачки;
Улучшено запоминание позиции при закачке из Истории;
Σταθερή σφάλματα.

Κύρια χαρακτηριστικά:
Тип: установка, распаковка portable
Языки: русский, белорусский, украинский, транслит
Вырезано: Top Downloads, Yandex Bar, плагин Remote Download, реклама [PCL]
Добавлено: модуль UnRAR.dll v5.21
Дополнительно: импорт Settings.reg, скинов из папки Skins; запрет отсылки статистики использования; отключена автоматическая интеграция в браузеры;

Πληροφορίες:
Έκδοση του προγράμματος: 6.5.1.1471
Έτος Αποφοίτησης: 2015
Της. Ιστοσελίδα: www.internetdownloadmanager.com
Γλώσσα: Mul | Rus
Ενεργοποίηση: δεν απαιτείται
Πλατφόρμα: Windows XP / Vista / 7 / 8 (32 / 64 bit)
Μέγεθος: 5.09 Mb

Κατεβάστε Δάσκαλος 6.5.1.1471 Επανασυσκευάστε + Φορητό από KpoJIuK

Κατεβάστε Δάσκαλος 6.5.1.1471 Επανασυσκευάστε + Φορητό από KpoJIuK

Κατεβάστε Δάσκαλος 6.5.1.1471 Επανασυσκευάστε + Φορητό από KpoJIuK

Κατεβάστε Δάσκαλος 6.5.1.1471 Επανασυσκευάστε + Φορητό από KpoJIuKСкачать Download Master 6.5.1.1471 RePack + Portable by KpoJIuK
programama.com
2015