TOP 10

λογισμικού συστήματος για τα Windows 2.5.1 Rus

Κατηγορία: Λογισμικό | Добавлено: 6-10-2015, 04:15 | Λήψεις: 480
λογισμικού συστήματος για τα Windows 2.5.1 Rus

System software for Windows - συσκευασία τα απαραίτητα προγράμματα για οποιοδήποτε σύστημα. Πόσο συχνά δεν έχετε ξεκινήσει το παιχνίδι ή το πρόγραμμα, λόγω της έλλειψης ενός συστήματος συστατικού, ρουτίνας επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και όλων των συστατικών του;Για να δημιουργήσετε ένα μικρό εργαλείο που θα αυτοματοποιήσει τη διαδικασία της εγκατάστασης των κύριων συστατικών, χωρίς την οποία είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια τέτοια PC gaming.Από προεπιλογή, τα επιλεγμένα στοιχεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση. Ο εγκαταστάτης θα σας προσφέρει μόνο τα στοιχεία για την εγκατάσταση είναι συμβατά με το λειτουργικό σύστημα που εκτελείται.Bit του λειτουργικού συστήματος εντοπίζεται αυτόματα, και θέτει αντίστοιχα συστατικά του. Ο εγκαταστάτης θα προτείνει να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τα συστατικά.

Σύνθεση συνόλου
• DirectX (πλήρης έκδοση)
• Microsoft Visual С++ (2005-2008-2010-2012-2013 x86 и x64 + Visual Studio 2010 F# Runtime 2.0 + Visual Basic 6.0 Run-time + Visual J# 2.0 Redistributable Package)
• Microsoft Visual C ++ Πακέτο αναδιανομής του 2005-2008-2010-2012-2013 από Lisabon
• Έκδοση NET Framework 1.0 SP2 σε Windows XP
• Έκδοση NET Framework 1.1 SP1
• Έκδοση NET Framework 3.5 SP1
• NET Framework Έκδοση 3.5 (για τα Windows 8.1 και 8)
• NET Framework Έκδοση 4.0 (για τα Windows XP και Server 2003)
• NET Framework Version 4.6 Preview
• Windows Media Video 9 VCM
• OpenAL 2.1.0
• Rapture3D 2.6.5
• NVIDIA PhysX 9.14.0702
• NVIDIA PhysX Legacy 9.13.0604
• NVIDIA PhysX Legacy Πλήρης με CUTA
• RuntimePack Lite 04/14/12
• Πλήρης RuntimePack 04/14/12
• Games for Windows - LIVE 3.5.95.0 Τελικός
• Java(TM) Platform SE 7 U71
• Java Platform SE 8 U25
• Adobe Flash Player 16.0.0.257 для Internet Explorer
• Adobe Flash Player 16.0.0.257 для Других
• Аддон Adobe Shockwave Player 12.1.6.156
• Adobe AIR 16.0.0.245
• Microsoft Silverlight 5.1.31211.0
• Η Microsoft XNA πλαίσιο αναδιανομής 3.1
• Η Microsoft XNA πλαίσιο αναδιανομής 4.0
• SP3 του Microsoft XML v4.0
• Η Microsoft XML v6.0 SP1
• Windows Media Player Firefox Plugin 1.0.0.8
• Unity Web Player 4.6.1.0
• Social Club 1.1.0.6
• Uplay 4.9.5.3868
• Origin 9.5.3.636
• Steam πελάτη 2.10.91.91
• Windows Imaging 1.0 (για τα Windows XP και Server 2003)

Описание компонентов

DirectX-Исполняемая библиотека для конечного пользователя обновит текущую версию DirectX – встроенную технологию Windows®, которая позволяет запускать высокоскоростное мультимедиа и игры на компьютере.

Microsoft Visual С++-Распространяемые пакеты Visual C++ устанавливают компоненты среды выполнения, необходимые для выполнения приложений C++, которые разработаны с помощью Visual Studio С++.

NET Framework Version-Распространяемый пакет Microsoft NET Framework устанавливает среду выполнения NET Framework и связанные файлы, необходимые для выполнения и разработки приложений, предназначенных для NET Framework.

Windows Media Video 9 VCM-Это видео Compression Manager (VCM) на основе версии Windows Media Video 9 кодерадекодера позволит кодирования и редактирования наследие приложений для поддержки Windows Media Video 9 кодек в контейнерах файлов, таких как AVI.

OpenAL-ранее свободно распространявшийся кроссплатформенный интерфейс программирования приложений (API) для работы с аудиоданными. Ключевой особенностью является работа со звуком в 3D пространстве и использование эффектов EAX. Поддерживается компанией Creative.

Rapture3D-программа для воссоздания ощущения присутствия путём замены обычных Software-драйверов на их улучшенный вариант. С её помощью в играх можно легко определить например где находится враг по шагам или где произошёл взрыв и т.п.

NVIDIA PhysX-кроссплатформенный физический движок для симуляции ряда физических явлений. Первоначально разрабатывался компанией Ageia для своего физического процессора PhysX.Μετά Ageia εξαγοράστηκε από την nVidia, ο κινητήρας πέρασε στην ιδιοκτησία της εταιρείας της nVidia, η οποία συνεχίζει να την αναπτύξει περαιτέρω.nVidia έχει προσαρμοστεί στον κινητήρα να επιταχύνει τους υπολογισμούς φυσικής στο τσιπ γραφικών της με την αρχιτεκτονική του CUDA. PhysX μπορεί επίσης να εκτελέσει υπολογισμούς χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό επεξεργαστή.

NVIDIA PhysX Legacy-необходимо установить для игр, выпущенных в конце 2007 года или ранее. Если игра, выпущенная в этот период, корректно работала с ПО PhysX версии 9.12.0613, но не работает с более поздними версиями, необходимо установить PhysX Legacy.

RuntimePack Lite-Предлагаемый набор файлов позволяет избежать *Runtime Error* если не всех, то большинство таких сообщений и подходит (рекомендован к установке) для операционных систем от Windows XP до Windows 8 (x86/x64).

Games for Windows - LIVE-бесплатный игровой онлайн-сервис для Windows, как и Xbox Live, ориентированный на сетевую игру.Αυτό επιτρέπει στους χρήστες PC να συνδέεται με όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν το Windows Live, όπως το Windows Mobile και Zune.Ο χρήστης λαμβάνει ένα μοναδικό εγγραφή ετικέτα παίκτη ετικέτα παίκτη, το οποίο είναι συμβατό με το Xbox Live, και σας επιτρέπει να παίξετε online, να παρακολουθούν την κατάσταση των φίλων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων,συλλογή επιτεύγματα. Επιπλέον, υπάρχει ένα cross-platform voice chat. Σε ορισμένα παιχνίδια (π. χ., Shadowrun) οι παίκτες σε PC μπορούν να παίξουν μαζί με τους παίκτες στο Xbox 360.Χρειάζεται για να τρέξει παιχνίδια με την υποστήριξη του Games for Windows - LIVE.

Java Platform-это технология, используемая для разработки приложений, которые делают работу в сети Интернет более увлекательной и удобной. Java отличается от языка программирования javascript, который представляет собой простую технологию для создания веб-страниц и выполняется только в браузере.

Adobe Flash Player-кроссплатформенный модуль, который представляет собой незаменимый инструмент для воспроизведения мультимедийного интерактивного Flash-контента (файлы FLV, SWF) в различных браузерах и операционных системах.

Adobe Shockwave Player-Предназначена для расширения возможностей традиционных веб-браузеров в области представления информации и взаимодействия с пользователем. Βασικές εφαρμογές: τρισδιάστατη vector animation, διαδραστικές εφαρμογές web, αναπαραγωγή βίντεο, παιχνίδια. Εφαρμόζεται με τη μορφή plugin για προγράμματα περιήγησης Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Netscape, Netscape-συμβατό, κλπ.

Adobe AIR-кроссплатформенная среда выполнения, позволяющая разработчикам использовать стандарты HTML/CSS, Ajax, javascript, программное обеспечение Adobe Flash Professional и Adobe Flex и язык ActionScript для развертывания веб-приложений, которые реализуются в виде автономных клиентских приложений и на которые не распространяются ограничения, связанные с применением браузера.

Microsoft Silverlight-это программная платформа, включающая в себя модуль для браузера, который позволяет запускать приложения, содержащие анимацию, векторную графику и аудио-видео ролики.

Microsoft XNA Framework Redistributable-позволяет разработчикам игр избежать многих технических трудностей, возникающих при написании кода, а также обеспечивает существенное снижение стоимости του τελικού προϊόντος. Επιπλέον, χάρη XNA οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν ριζικά νέα παιχνίδια με υψηλής ποιότητας γραφικά. Εργαλεία XNA αναπτύχθηκε αρχικά με σκοπό τη μεγιστοποίηση διευκολύνει τη διαδικασία ανάπτυξης παιχνιδιών για την κονσόλα Xbox και υπολογιστές που εκτελούν τα Windows.

Microsoft XML-набор служб, который позволяет приложениям, написанным на JScript, VBScript и средствах разработки Microsoft, строить приложения для Windows, основанные на XML.

Περιβάλλον
Εκτελέστε το αρχείο Install.exe να επιλέξει τα συστατικά κάνετε κλικ στο κουμπί εγκατάσταση, περιμένετε για την εγκατάσταση για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση πατήστε στο κουμπί τέλος.

Изменения в 2.5.1:
• Обновлён NET Framework Version 3.5 (для Windows 8 и 8.1), исправлены ошибки установки в Windows 8.


Γλώσσα: Πολύγλωσσο
Ο συγγραφέας στηρίζεται: Δερματολογικών σας
Θεραπεία : Δεν απαιτείται
Λειτουργικό σύστημα: Windows XP,Vista,7,8,8.1 (32-64bit)
Μέγεθος : 1.02 GB

Скачать System software for Windows 2.5.1 Rus
programama.com
2015