TOP 10

Infix PDF Editor Pro 6.43 RePack by D!akov

Κατηγορία: Λογισμικό | Добавлено: 22-10-2015, 02:23 | Λήψεις: 493
Infix PDF Editor Pro 6.43 RePack by D!akov

Μέσω InFix PDF Editor μπορείτε να ανοίξετε, να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε αρχεία PDF. Είναι απλό και δεν παίρνει πολύ χρόνο: μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο, γραμματοσειρές, εικόνες κλπ. Και σε αντίθεση με άλλες PDF-συντάκτες, Infix λειτουργεί όπως ένα κανονικό επεξεργαστή κειμένου, και είναι πραγματικά εύκολο στη χρήση.

Избавление от опечаток: быстрое исправление ошибок в файлах PDF.
Использование имеющихся файлов PDF: внесение изменений в PDF без обращения к исходному файлу.
Экономия бумаги: заполнение форм без необходимости печати на бумаге.
Не важно, какой объем текста вам нужно изменить: одно слово, абзац или целую страницу.

Infix – единственный PDF-редактор, который может подстраховать вас, изменив форматирование и компоновку текста. После сохранения все изменения будут органично вписываться в файл.

Επιλογές Infix PDF Editor:
Расширенные функции для работы с графикой PDF. В состав Infix Pro входит набор инструментов для обработки графики, например объекты можно группировать, скрывать или блокировать, их можно изменять и создавать маски обрезки, их удобно выравнивать по имеющейся вертикальной линейке, помимо которой предусмотрены сетки, направляющие и поля страниц.
Вставка из PDF. Используйте имеющиеся документы PDF в качестве компонентов – просто поместите их на страницу. Как и любой другой объект, их можно поворачивать и перемещать, а также изменять их размер. Με τη βοήθεια Infix οποιοδήποτε έγγραφο, μπορείτε να μετατρέψετε σε PDF, αντίστοιχα, σε μορφή PDF, μπορείτε να εισαγάγετε ένα έγγραφο οποιουδήποτε τύπου.
Объединение PDF с помощью перетаскивания. Перетащите в Infix любое количество файлов PDF для последующего объединения в один документ. На все страницы документа можно добавить верхние и нижние колонтитулы и номера страниц, для этого используется мощная функция копирования на несколько страниц.
Перевод документов PDF с использованием средств перевода и XML. Экспорт PDF в формат XML для работы в любом приложении автоматизированного перевода и импорт переведенного текста (XML) обратно в PDF. В Infix переведенный текст будет размещен так же, как и в исходном документе, а необходимость изменения макета и замены шрифтов будет минимальной.
Объединение PDF с помощью перетаскивания. Эффективная подгонка текста обеспечивает наилучший вид шаблонов Infix Server и обычных иллюстраций. В Infix Pro можно настроить параметры автоматической подгонки текста и указать, какие характеристики следует изменять. Можно подогнать текст в нескольких столбцах или на нескольких страницах.
Поиск и замена в нескольких документах PDF. В Infix Pro реализованы мощные функции поиска в нескольких документах PDF и даже в каталогах, наполненных такими документами. Πραγματοποιείται αναζήτηση σε όλα τα έγγραφα, με τα πρωτότυπα έγγραφα δεν αλλάζουν, και όλα τα σφάλματα ή προβλήματα επεξεργασίας καταγράφονται. Επιπλέον, η δυνατότητα αναζήτησης και αντικατάστασης μπορεί να εφαρμοστεί σε υπερ-συνδέσεις: είναι βολικό, για παράδειγμα, εάν έχει αλλάξει η διεύθυνση της ιστοσελίδας της επιχείρησης.
Поиск в PDF и замена по шрифту, цвету или размеру. Более разнообразные критерии поиска позволяют ограничить результаты по размеру, цвету или шрифту текста – это удобно при замене текста в колонтитулах, без необходимости изменения основного текста документа PDF.
Цензура текста. Удобная и простая функция наложения цензуры, которая позволяет выбрать и удалить любой фрагмент текста. При этом исходный текст гарантированно удаляется, и на его место подставляется черная полоса.
Блокирование элементов PDF в шаблонах. Установка ограничений в файлах PDF, созданных для клиентов: возможность блокирования объектов, перемещения объектов только по вертикали (для сохранения выравнивания), ограничение используемых наборов цветов и шрифтов.
Цензура текста. Создание шаблонов PDF для Infix Server. Разметка областей текста, которые следует заменить, с использованием функции упорядочения. Возможность указать тип компоновки текста во время замены. Разметка изображений, определение параметров обрезки и выравнивания, используемых при замене.

Χαρακτηριστικά RePack'a:
Τύπος: setup.
Γλώσσα: ML.
Ενεργοποίηση εκτελείται.
Κόψτε: τίποτα.
Σιωπηλή Εγκατάσταση: / S

Infix PDF Editor Pro 6.43 RePack by D!akovΈτος: 2015
OC: Windows XP / Vista / 7/8
Διασύνδεση: Πολλαπλό / πολλαπλών
Tablet: θεραπευτεί
Μέγεθος: 64,12 Mb

Скачать Infix PDF Editor Pro 6.43 RePack by D!akov
programama.com
2015