TOP 10

Altium Designer 15.0.7 Build Final 36915

Kategoria: Oprogramowanie | Dodano: 17-10-2015, 05:15 | Pliki do pobrania: 578
Altium Designer 15.0.7 Build Final 36915

Altium Designer - Zintegrowany projekt systemu urządzeń elektronicznych o dużej prędkości oparty na płytkach drukowanych, które pozwala programistom tworzyć projekty, od koncepcji i VHDL-opisПЛИС, проводить моделирование полученных схем и VHDL-кодов, подготовить файлы для производства, а концепция Live Design, так называемое живое проектирование, позволяет завершить проект его отладкой на плате NanoBoard.

Altium Designer представляет из себя пакет программного обеспечения для САПР печатных плат, FPGA и интегрированного программного обеспечения и связанных с ним библиотек и автоматизации управления выпуском готовых печатных плат. Разрабатывается и продается компанией Altium Limited (Австралия).

Schemat modułu przechwytywania zapewnia funkcje edycji obwodów elektroniki, w tym:
• Zarządzanie Component Library
• edytowanie dokumentów jazdy (umieszczenie komponentu, montaż i podłączenie poszczególnych poziomach projektu)
• Integracja z wieloma znanymi producentami komponentów elektronicznych pozwala na wyszukiwanie komponentów i dostępu do danych producenta
• Prowadzenie symulacji SPICE sygnału mieszanej
• przygotowawcze układ sygnału. Analiza integralności, Netlist eksport.
• Raportowanie i wyposażenie Bom.
• Wielu hierarchiczny schemat i projekt ponownego wykorzystania
• moduł PCB design - projektant.

Altium pozwala na:
• Komponent ślad biblioteki
• rozmieszczenie komponentów
• Zarządzanie ślad routingu ze wsparciem dla par różnicowych, kilka ścieżek routingu, pin-walut i wymiany
• Automatyczna trasa routingu
• Automatyczne planowanie wielokanałowy i routing
• Interaktywna edycja 3D, MCAD i eksportu STEP
• analiza integralności sygnału
• Tworzenie pliku wydajności z obsługą Gerber i ODB + + formatów.

Narzędzia programistyczne FPGA są zintegrowane w Altium Designer, można:
• Projektowanie FPGA, PCB i integralności sygnału synchronizacji
• Symulacja VHDL i debugowania
• Procesor FPGA prostych narzędzi programistycznych (kompilator, debugger, profiler) dla kilku zintegrowanych procesorów

Po raz pierwszy, zasada ta została wprowadzona w Altium Designer. Można również zauważyć, jego następujące zalety:
• Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika systemu: jego ustawienie w zależności od potrzeb danego użytkownika, a następnie użyj polecenia menu w języku rosyjskim, a wiele "gorące" klawisze pozwalają, aby dowiedzieć się, jak efektywnie pracować z programem w mniej niż dwa tygodnie;
• możliwość współpracy w ramach projektu;
• Kompatybilność Pomoc z wielu starych i współczesnych popularnych OZE CAD (ECAD) i mechaniczne (MCAD CAD);
wszystkie działania wykonywane ręcznie przez użytkownika, może być opisane za pomocą makr i wykonywane automatycznie, co otwiera możliwości dla automatyzacji rutynowych operacji tworzenia schematów i projektowania PCB;
• Program posiada komplet dokumentacji w języku rosyjskim, opracowała specjalne wytyczne dla początkujących. Podstawowy program szkolenia będzie trwać pięć dni i pozwala użytkownikom na rozwijanie odpowiednich umiejętności do pracy w tym systemie;
• To oprogramowanie i sprzęt, aby stworzyć najbardziej nowoczesną strefę dystrybucyjną na wystarczająco małej wartości.

Szanse:
Dokumenty projektowe Podgląd
Для удобства работы файлы проектов теперь можно объединять в рабочие группы (Workspace).W Altium Designer 14, grupa robocza jest graficznie jako jedną stronę (Widok> Workspace, "gorących klawiszy CTRL +» `). Strona Workspace, można obejrzeć wszystkie zawarte w bieżących projektów dokumentów, które są pogrupowane według typu.
Ustawianie przezroczystości obiektów i warstw desek Editor
При работе в Редакторе плат часто возникает необходимость отключить отображение некоторых объектов и наиболее загруженных слоев. Теперь вы можете в окне View Configuration раздела Transparently установить индивидуальные настройки прозрачности для всех примитивов каждого слоя платы.
Otwory zwyczaj Stoły
Эта таблица будет доступна всем подписчикам в одном из ближайших обновлений Altium Designer 14.Dane w nim nie będzie wyświetlany tylko w druku, jak wcześniej, ale podczas oglądania płytkę PCB w edytorze.Aby dodać tabelę do arkusza rysunku będą wykorzystywane przez specjalną tabeli zespół zbożowe. Możesz zmienić właściwości tabeli, takie jak czcionki, etykiety, listy wyświetlanych kolumn i ich nazwy, symbole i otwory do napełniania Format.
Własne ustawienia inskrypcje wnioski
В Altium Designer 14 решены некоторые проблемы с Редактором схем, связанные с соответствием требованиям ГОСТ.Jednym z takich problemów była niezdolność do poprzedniego dostosowania napisów tekstowych dotyczących wyników składnik schemacie.Teraz można edytować dane czcionek jako napisów i ich lokalizacji w obszarze pracy wyjścia względnej. Nie było, a możliwość ustawienia tych parametrów globalnie, na poziomie edytor schematów.
Zarządzanie wielkością tekstu i dla portów
Ранее размер порта в Редакторе схем был недоступен для редактирования, а при изменении шрифта для названия вывода надпись выходила за пределы графики порта. Это не позволяло оформлять схему в соответствии с ГОСТ. В Altium Designer 14 оба параметра внесены в ряд пользовательских настроек порта.

Zasada luka między sitodruk i wycięciami w masce
Dla zasady walidacji Silk lutować luz maski, która wyznacza miejsce na płycie, która zbiegła się z sitodruku klocków drukarskich, nowy tryb.Sprawdź, zasada ta może być teraz wykonywane w trybie nieosłoniętych Do lutowania miedzi lub otwory maski. W pierwszym przypadku, luka będzie określana przez sitodruk do metalizowanych obszarów, a w drugim - do maski wycięcia.

Ponadto, znaczące innowacje obejmują:
• hiperłącza - nowy edytor układu instrument, który pozwala wstawić arkusz obwodów bezpośrednich linków do źródeł internetowych;
• Smart PDF - Teraz PDF-Dokument zawiera informacje na temat komponentów projektu, który pojawia się w oknie pop-up, gdy po najechaniu na element obwodu;
• Tryb sterowania 3D - zapewnia możliwość wyboru typu 3D-widok karty, określić jeden ze standardowych trybów: góry (Top), na dole (Dół), z przodu (z przodu), Back (Tył), w lewo (po lewej), Right (prawo) , izometryczny (izometryczny).

Изменения и исправления текущей версии:
• 1015 Support for high DPI screens using oversized fonts has been reviewed and improved.
• 1335 PCB NC drill layer pair reports now correctly report layer spans for blind/buried via holes, when layers are shuffled out of default order.
• 1381 Export to AutoCAD now correctly includes thru-hole pad geometries and holes.
• 1382 After certain editing sequences the PCB editor would incorrectly switch to masking the display, this no longer occurs.
• 1408 IDF export now includes an option to export in Unicode format.
• 1615 Changing PCB layer names could result in layer-related lists populating incorrectly and certain outputs not generating correctly, this has been fixed.
• 2613 A Vault Content Cart can now target regular folders.
• 2816 It is now possible to define a CmpLib Component Naming scheme using a template with values from any parameter, for example CMP-[Value]-[PackageReference]-{0001}.
• 2817 The CmpLib editor now supports the addition of new parameters via customizable parameter list templates. Click the Required Models/Parameters Add button to access the templates (samples are stored in the Templates folder).
• 2855 Duplicate UniqueIDs are detected by the Schematic compiler and detailed in the Messages panel. Existing duplicate UIDs are also automatically resolved during document loading.
• 2910 Release Notes column is now available when using Vault-based libraries in the Libraries panel.
• 3006 The Component Cuts Wire mode now functions correctly when the Always Drag option is enabled.
• 3008 OutputJob Editor enhanced by the addition of: mouse wheel scrolling & scroll bars when not all Jobs/Containers are visible, drag and drop to change Job order, multi-Job Enable/Disable right-click commands & shortcuts (select the container first).
• 3026 Import and Export options are now directly accessible via the Files menu. Save As commands are now used exclusively for Altium file formats. (BC:1812, BC:2731 partial)
• 3033 Gerber X2 is now available as an output format. It supports output generation via the PCB editor Fabrication Outputs menu, or via an OutputJob.
• 3035 IPC-2581B is now available as an output format. Install the extension and generate output via the PCB editor Fabrication Outputs menu, or via an OutputJob. Download a free viewer from ipc2581.com/index.php/ipc-2581-files
• 3081 The Vaults panel now supports changing the column visibility and order. These changes, along with panel-section resize actions are retained between sessions.
• 3143 Timeout errors after releasing project documents to a Vault have been fixed.
• 3188 OutputJobs now support using a slash character in the Output Container Name.
• 3189 It is now possible to pre-configure the display state of Vault component parameters, via the Vault Folder Properties dialog (Type = altium-component-library) and the Vault Library dialog (add a Vault as a Library).
• 3205 Switching from the logical to the physical tab of a schematic no longer leaves artifacts on the screen.
• 3225 Schematic dragging has been further developed to improve wire/bus bending and reduce the likelihood of a netlist change.
• 3227 Schematic dragging has been further developed to improve object handling and the quality of the result, and reduce the likelihood of a netlist change.
• 3232 Polygon vertex deletion using Ctrl+Hover+Click is now working correctly. Hold the left mouse button down as you click, until the vertex disappears.
• 3251 Releasing projects to the vault with file-locking being enabled works correctly now
• 3272 The schematic library editor panel now supports standard copy and paste shortcuts, Ctrl+C and Ctrl+V.
• 3293 BOM filters no longer mix up the parameters. Note that for an existing BOM the filters must be cleared, the BOM saved, closed and re-opened, and the filters re-defined.
• 3338 Multi-net routing no longer creates a clearance violation at corners when the Converge shortcut (C) is pressed.
• 3341 When a PDF is generated from a schematic that includes a hyperlink, clicking the hyperlink now opens the target web page correctly.
• 3357 Teardrop removal speed has been improved.
• 3381 Second click to select an individual segment in a schematic wire now works correctly.
• 3412 The issue with not being able to close documents having "=" character in their name has been resolved
• 3419 When the Interactive Router is in push mode, a via on the pushing net can push other-net objects, including vias.
• 3423 A specific Verilog HDL project would cause an AV on compile, this no longer occurs.
• 3425 Update from Libraries now correctly preserves existing location and orientation of parameter strings.
• 3437 2D and 3D PCB view orientations are now completely separate, each retains the previous orientation and zoom when switching between the views.
• 3441 Pin-pairs have been added to the PCB editor, delivering the ability to define the path and constraints for a signal to travel between a source and destination, through termination components and y-splits.
• 3442 The import of complex arc shapes from AutoCAD has been improved.
• 3443 The PCB Editor now supports embedding OLE objects, such as Word or Excel documents, into a PCB document (Place В» Object from File).
• 3456 Xilinx Vivado toolchain is now correctly detected, and can also be added manually in the FPGA - Place and Route preference settings.
• 3457 Split plane editing could occasionally cause an exception, this no longer occurs.
• 3459 When a wire is placed perpendicular to multiple schematic pins and then dragged, a wire segment is automatically added between every pin and the wire being dragged. This fix restores previous schematic editing behavior.
• 3477 Schematic library editor, the Parameter Manager now supports editing parameters across multiple selected components.
• 3492 A warning is displayed when you attempt to complete an invalid blanket (has intersecting edges) in the schematic editor.
• 3495 PCB component fanout now functions correctly when there is an unpoured polygon under the component.
• 3497 Click and drag to move a group of selected objects now be functions correctly.
• 3498 An exception that occurred during import of specific DxDesigner projects has been resolved.
• 3514 PCB Step model import has been enhanced with better support for curved shapes.
• 3521 Fileless editing of an external SIM model no longer generates an AV.
• 3528 AVS 1.1 is now supported by Altium Designer 14.3.
• 3529 Component pads placed on a signal layer other than top or bottom could not be edited in certain layer-stack configurations, this no longer occurs.
• 3530 Top and Bottom Solder Mask layers are now included in the PCB Filter panel's Layer list.
• 3546 The IPC Footprint Wizard now previews 2-pin and 3-pin DFN component correctly.
• 3551 Schematic auto-junctions now size correctly regardless of the wire width.
• 3556 Component primitives placed on mechanical layer 17 or higher now have their layer displayed correctly in the Components mode of the PCB Panel.
• 3560 It is now possible to connect to an SVN repository with a user name containing the @ character.
• 3561 The correct Lifecycle and Naming Schema is now being loaded during CmpLib file-less editing.
• 3567 Model selection drop-downs in the CmpLib editor now display the Lifecycle state in color.
• 3568 The Vaults panel now shows the Note data from the correct Lifecycle state.
• 3576 PDF generated by running OutputJob can be opened directly from OutputJob document
• 3577 Simulation model pin mapping now works correctly in the CmpLib editor.
• 3585 Pin swapping was not correctly generating an ECO after performing PCB pin swapping, this has been resolved.
• 3592 The path tracing routines used for creating a polygon from selected primitives have been improved, to better handle small objects and multiple paths.
• 3598 From-To panel now shows length taking via heights into account
• 3611 The schematic Place Wire command now correctly retains the corner mode used in the previous wire placement.
• 3626 Vault-defined part choice currencies are now used in Altium Designer supplier dialogues
• 3633 Updating Altium Designer from an NIS no longer requires a current Portal connection.
• 3634 "Access denied" error when installing an update from NIS has been resolved
• 3640 Support for rectangular-shaped pad holes has been added
• 3664 PCB exception while re-building a net to an arc center point in a specific design no longer occurs.
• 3681 Plane connects (thermal reliefs) are now shown correctly when board is flipped
• 3689 Exception no longer occurs when choosing PCB font style in VariantManager (BC:4664)
• 3692 Pads with rotated square holes no longer show copper still being present after running the Remove Unused Pad Shape command.
• 3695 GOST specific documents can now be generated in BOM Report outputs
• 3707 "No model link found for component" error no longer occurs while editing old cmplib files
• 3708 Clicking on a supplier part number in the Vaults panel no longer causes an exception.
• 3721 Occasional exceptions during a print preview no longer occur.
• 3722 Under certain conditions changes made in the Variant Management dialog could cause an exception, this no longer occurs.
• 3729 The Variant Management dialog now immediately reflects changes to components, such as clearing or choosing an Alternate Part, improving usability.
• 3732 The Edit action is now available when right-clicking in the Search results panel in the VaultExplorer
• 3736 Fixed error while releasing Vault revisions with extra long file and path names
• 3737 Changes to Comment and Description are no longer lost during component release from the CmpLib editor
• 3739 A Length column has been added to the Primitives table in the Nets view of the PCB panel
• 3755 Scope section of the Teardrops dialog was modified to distinguish TH and SMD pads
• 3757 Duplicate Port UIDs no longer cause Port names to be changed when generating a PDF from the schematic.
• 3774 Under certain conditions, schematic compile masks did not exclude components or net objects underneath them, this has been resolved.
• 3778 On a schematic with a lot of wiring, placing a wire with the Break Wires at Autojunction option enabled was very slow, this has been optimized.
• 3779 Improved performance of selection and zooming in Schematic in comparison with 14.3
• 3785 Under certain conditions it was possible to get the PCB Layer Stack Manager graphical representation out of sync with the tabular layer detail region, this has been resolved.
• 3787 The "Print as a single job" option in Output Job File documents now properly combines the separate documents to a single print output
• 3789 PCB re-annotation on a variant design with not-fitted parts could result in the varied parts becoming out of sync, this no longer occurs. Note: PCB re-annotation on a design that uses alternate parts with different footprints is not yet supported.
• 3792 STEP models from Inventor 2014 are now loaded without errors
• 3800 Variant PCB drawing options have been updated to make it easier to understand how Not Fitted components are displayed.
• 3809 It is now possible to specify different values for solder mask expansions for top and bottom layers
• 3834 Empty surface constructs are now suppressed in ODB++ fabrication output.
• 3835 The IPC footprint wizard now correctly supports defining PLCC packages with different D and E pin counts, allowing packages with any even number of pins to be created.
• 3836 Dragging multiple schematic wire ends could occasionally result in one wire being shorter than the rest, this no longer occurs.
• 3841 Reset All command added to the Variant Manager, use this to restore all parameters to alternate or base component values.
• 3844 The issue resulting in "I/O error 103" error message when some of the project files are read-only has been resolved
• 3845 The speed of updating from libraries or a database has been improved for designs that include variants using alternate parts.
• 3849 In certain circumstances a component would still be shown as varied after resetting parameter variations, this has been resolved.
• 3857 Polygon management was improved in comparison with 14.3 (restored shelving, modified concept)
• 3875 The Vaults panel right-click menus now display correctly when Display scaling is being used.
• 3876 Elements of the Vaults panel were being compressed when Display scaling is being used, this no longer occurs.
• 3888 Crash reports can now be send from behind a proxy
• 3889 Simulation Waveform viewer print preview issue has been fixed.
• 3900 Class generation settings are now stored for device sheets (BC:3840)
• 3903 The time to open the PCB Classes dialog has been substantially reduced, particularly on designs with a large number of classes.
• 3972 ODB++ output did not generate drill data for drill holes included in a panel, when none of the embedded boards had drill holes, this has been resolved.
• 3984 Drawing of Schematic Blanket directives has been further optimized to get them to draw quickly and also correctly display the fill color.
• 4005 Variant designs that include alternate parts with different footprints can now be re-annotated in the PCB editor.
• 4016 PCB DRC now supports stacked alternate parts in a variant-based design.
• 4049 Signal length column was added to Nets panel (this length is being calculated using more precise xSignal engine)
• 4062 All extensions within a group can now be installed in a single action.
• 4069 Some PCB dialogs were ignoring the board units and always displaying in mils, this no longer occurs.
• 4076 Modified Polygon rule support check for shelved polygons
• 4083 During import of a P-CAD PCB file the layer types are now correctly detected and assigned for all possible layer configurations.
• 4092 The DRC Violations Display page of the Preferences dialog now displays the complete list of Display Style entries when Windows display scaling is being used.
• 4098 An AV could occur while placing a pin in a schematic library and pressing Esc to quit the command, this no longer happens.
• 4111 With a specific combination of preferences, placing a component from the schematic libraries panel could cause Altium Designer to crash, this no longer occurs.
• 4121 After configuring components for pin swapping, it is no longer necessary for the designer to manually recompile the design to make those swap configurations available.
• 4133 Changes made in the FPGA Signal Manager are now correctly added to the constraint file.
• 4135 Silk to Solder Mask design rule now correctly detects both silk to solder mask or silk to copper rule check configurations.
• 4215 When a polygon is shelved, connections created by the polygon are maintained internally so the connection lines will not be displayed.
• 4351 NIOS II CPU does not generates with Altera Quartus version 13.0 or later

Wymagania systemowe:

Zalecane wymagania systemowe:
• Windows 7 lub Windows 8 (32-bit lub 64-bit)
• Procesor Intel® Core ™ i5 lub równoważny
• 8 GB pamięci RAM
• 10 GB miejsca na dysku twardym (Install + pliki użytkownika)
• Seria NVIDIA® GeForce® GT 640 lub AMD® Radeon HD 7770, 1024MB (lub więcej), karta graficzna lub lepsza, wsparcie DirectX 9.0c oraz Shader Model 3 (lub nowszym)
• Dwa monitory z co najmniej 1680x1050 (panoramicznego) lub 1600x1200 (4: 3) Rozdzielczość ekranu
• Port USB 2.0 w przypadku podłączenia do 3D myszy, NanoBoard-NB2 lub NanoBoard-3000
• mysz 3D na 3D projektowania PCB, takie jak Space Navigator
• DVD-Drive
• Adobe Reader (8 lub nowszej)
• Połączenie internetowe
• Do daty przeglądarce internetowej
• Microsoft Excel (wymagane dla Billa szablonów Materials)

Minimalne wymagania systemowe:
• System Windows XP Professional z dodatkiem SP2 (lub nowszym)
• Procesor Intel® Core ™ i3 lub równoważny
• 4 GB RAM
• 3,5 GB miejsca na dysku twardym (Install + pliki użytkownika)
• Intel zintegrowany HD4000 graficznej lub jej odpowiednik, wsparcie DirectX 9.0c Shader Model 3 i (lub nowszy)
• Rozdzielczość ekranu monitora główna 1280x1024
• Zdecydowanie polecam: Drugi monitor o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768
• Port USB 2.0 (w przypadku podłączenia do NanoBoard-NB2 lub NanoBoard-3000)
• DVD-Drive
• Adobe Reader (8 lub nowszej)
• Połączenie internetowe
• Do daty przeglądarce internetowej
• Microsoft Excel (wymagane dla Billa szablonów Materials)

Microsoft .NET Framework 4.5.1

Procedura obróbki:
1. Запустить установщик AltiumDesignerSetup15_0_7.exe
2. Выбрать необходимые модули и установить; или обновить.
!!! Внимание !!! Версия 15 не может обновлять версии до 14.3.15 включительно. Только новая установка!
3. В окне окончания установки снять галочку Run Altium Designer т.е., не запускать Altium Designer.
4. Скопировать файл Dxp.exe из папки Medicine в папку установленного Altium Designer (заменить существующий)
4. Запустить Altium Designer и подсунуть любую из 10-ти лицензий Altium 14 … Standalone.alf из папки Licenses
В папке так же лежат две лицензии (каждая на 100 пользователей) для основного и резервного серверов лицензий.

Uwagi:
1. Добавить/удалить модули можно:
а) запустив снова инсталлятор и выбрав режим обновления существующей установки
б) из Altium Designer (DXP -> My Account -> Extensions & Updates -> Platform -> Configure)
2. Расширения (Software Extensions, Hardware Devices) устанавливаются и удаляются из Altium Designer (DXP -> My Account -> Extensions & Updates)
При работе из Altium Designer при добавлении папка инсталлятора должна быть там же, откуда проводилась инсталляция. Если путь изменился, необходимо поправить его.

Altium Designer 15.0.7 Build Final 36915

Altium Designer 15.0.7 Build Final 36915

Altium Designer 15.0.7 Build Final 36915Rok: 2014
Aktywacja: crack (файл лицензии)
System operacyjny: Windows® XP SP2 | Vista | 7 | 8 i 8.1
Strona programu: www.altium.com
Język: ML | wielojęzyczny
Rozmiar: 2.97 Gb

programama.com
2015