TOP 10

IsoBuster Pro 3,6 Build 3.6.0.0 Slutlig + Bärbar

Kategori: Programvara / Multimedia | Добавлено: 6-09-2015, 04:28 | Nedladdningar: 594
IsoBuster Pro 3,6 Build 3.6.0.0 Slutlig + Bärbar

IsoBuster - Ett program där du kan komma åt filsystemet, CD / DVD-skiva, förbi Windows.IsoBuster är användbart när återställa data från CD / DVD, om filerna inte kan läsas från operativsystemet. Programmet fungerar direkt med sektorer, spår och sessioner diskar.Format som stöds: CD-ROM, CD-ROM XA, CD-text, Di, VCD, SVCD, DVD och DVCD. IsoBuster kan arbeta med skivavbilder, konvertera filerna och ge information om enheten, även om det är virtuella.

Programfunktioner:
• Создание и открытие стандартных файлов образов
• Создание и открытие управляемых файлов образов
• Сканирование на наличие отсутствующих файлов и папок
• Поверхностное сканирование на CD, DVD, BD и HD DVD дисках
• Stöd för flera språk, inklusive ryska språket
• Извлечение из/в CD, DVD, BD и HD DVD дисков
• Просмотр секторов на CD, DVD, BD и HD DVD дисках
• Извлечение дорожек и сессий на CD, DVD, BD и HD DVD дисках
• Поддержка виртуальных сессий внутри одной физической сессии
• Извлечение из (S)VCD, CD-i, ISO9660, Joliet, Rock Ridge, UDF файловых систем
• Извлечение из HFS(+), IFO / VOB файловых систем
• Извлечение и осмотр связанных Mac файлов
• Извлечение Mac бинарных файлов
• Извлечение файлов, найденных на основе их сигнатур
• Извлечение FAT (12 / 16 / 32) файлов.

IsoBuster tolkar CD bildfiler, till exempel:
• *.DAO (Duplicator), *.TAO (Duplicator), *.ISO (Nero, BlindRead, Creator), *.BIN (CDRWin), *.IMG (CloneCD), *.CCD (CloneCD) , *.CIF (Creator), *.FCD (Uncompressed), *.NRG (Nero), *.GCD (Prassi), *.P01 (Toast), * .C2D (WinOnCD), * .CUE (CDRWin), * .CDI (DiscJuggler), * .CD (CD-i OptImage), * .GI (Prassi PrimoDVD), * .PXI (PlexTools) , * .MDS (alkohol), * .MDF (alkohol), * .VC4 (Virtual CD), *.000 (Virtual CD), * .B5T (Blindwrite), * .B5I (Blindwrite), * DMG (Apple Macintosh), * .IBP (IsoBuster), * .IBQ (IsoBuster), * .NCD (NTI).
År: 2015
Aktivering: Ingår (nyckel)
Operativsystem: Windows® XP | Vista | 7 | 8 & 8.1
Språk: ML | Ryska
Storlek: 13,4 Mb

programama.com
2015