TOP 10

Fliken Office Enterprise Edition 9,81 Slutlig

Kategori: Programvara | Добавлено: 5-10-2015, 05:35 | Nedladdningar: 427
Fliken Office Enterprise Edition 9,81 Slutlig

Office Tab Den tillåter dig att selektivt göra mnogovkladochnom (som webbläsare) program MS Office och ange beteendet hos dessa flikar. Detta verktyg underlättar att växla mellan dokument, och erbjuder även ett antal ytterligare användbara funktioner.

Programpaketet Microsoft Office arbetar med Office Tab Enterprise Edition:
• Вкладки для Word
• Вкладки для Excel
• Вкладки для PowerPoint
• Вкладки для Publisher
• Вкладки для Access (Примечание: без вкладок для Access 2003)
• Вкладки для Project
• Вкладки для Visio

Dragen av Office Tab Enterprise Edition:
• Сохранение всех файлов в один клик.Office Tab viktig fördel är att du kan spara tid genom att konsolidera dina handlingar!Till exempel, om du öppnar flera filer för att rädda dem, du behöver inte spara och stänga dem individuellt, klickar du bara på "Spara allt" från snabbmenyn, och alla dinaFilerna lagras. Vill du stänga alla öppna filer? Välj bara "Stäng alla" och alla dina filer kommer att stängas.
• Управление документами в группах. В Office Tab, вы можете добавить сохраненный файл Microsoft Office в группу. Вы можете быстро открыть группу документов, например группу файлов Excel.
• Простое переименование файлов. Вы можете не открывать диалоговое окно "Сохранить как", чтобы переименовать файл. Просто нажмите кнопку "Переименовать" в контекстном меню на вкладке и введите новое имя файла. Если вы хотите сохранить файл в другой папке, выберите "Сохранить как" из контекстного меню.
• Отображение полного имени файла. Если имя файла длинное, обычно панель задач Windows отображает лишь небольшую его часть, что часто является проблемой.Men med installerad Office Tab, kommer du att kunna se hela filnamnet på fliken, oavsett hur lång tid det är.
• Функциональное контекстное меню. Щелкните правой кнопкой мыши на вкладке или панели вкладок для доступа к контекстному меню вкладки. Office Tab также сочетает в себе некоторые общие элементы команд Microsoft Office, что позволяет намного быстрее получить доступ к этим командам.
• Легкость в использовании. Интерфейс с вкладками позволяет открывать несколько документов в одном окне.Varje dokument visas i en ny flik i samma fönster (inte ett nytt fönster) och alla dessa dokument finns tillgängliga med ett klick. Den här funktionen förbättrar din effektivitet när du arbetar med program för Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Access och Visio).
• Низкая ресурсоемкость. Office Tab построена на основе стандартного пакета Microsoft Office Add-In Technology. Поэтому Office Tab не влияет на производительность стандартного Microsoft Office.
• Перемещение вкладок. Вкладки можно легко перемещать с помощью функции перетаскивания. Вы можете переключаться между вкладками с помощью мыши или вкладку, нажав Alt+N (N является номеров вкладки (1, 2, 3 и т.д.)).
• Персонализация вкладок. Цвета вкладок и панели вкладок можно настроить. В вашем распоряжении 11 стилей на выбор.

År: 2014
Aktivering: Ingår (spricka dll)
Operativsystem: Windows® XP|Vista|7|8 & 8.1 (x86)
Språk: ML | Ryska
Storlek: 20.8 Mb

programama.com
2015