10 อันดับ

Re-Loader Activator 1.2 Rev 2 รอบชิงชนะเลิศ

ประเภท: กระตุ้นและกุญแจ | Added: 2015/09/29, 03:41 | ดาวน์โหลด: 597
Re-Loader Activator 1.2 Rev 2 รอบชิงชนะเลิศ

Re-Loader Activator - อีกกระตุ้นอัตโนมัติ Windows XP / 7/8 / 8.1 / 10TP และสำนักงาน 2010/2013/2015

รุ่นถัดไปของ Windows สามารถเปิดใช้งาน Loader`om นี้:

Windows XP
* Home Edition SP3
* SP3 มืออาชีพ
* Media Center Edition 2005 SP3

Windows Vista
* องค์กร
* EnterpriseN
* ธุรกิจ
* BusinessN
* เริ่มต้น
* Home Basic
หน้าแรก BasicN
* พรีเมี่ยมหน้าแรก
* ที่ดีที่สุด

วินโดว 7
* องค์กร
* EnterpriseN
* EnterpriseE
* เริ่มต้น
* Home Basic
* พรีเมี่ยมหน้าแรก
* มืออาชีพ
* ProfessionalN
* ที่ดีที่สุด

Windows 8
* องค์กร
* EnterpriseN
* หลัก
* Coren
* CoreARM
* CoreCountrySpecIFic
* CoreSingleLanguage
* มืออาชีพ
* ProfessionalWMC
* ProfessionalN

ของ Windows 8.1 แสดงตัวอย่าง
* องค์กร
* EnterpriseN
* หลัก
* Coren
* CoreARM
* CoreCountrySpecIFic
* CoreSingleLanguage
* มืออาชีพ
* ProfessionalWMC
* ProfessionalN

ของ Windows 8.1 RTM
* องค์กร
* EnterpriseN
* มืออาชีพ
* ProfessionalN
* ProfessionalWMC
* หลัก
* CoreConnected
* CoreConnectedN
* CoreConnectedSingleLanguage
* CoreConnectedCountrySpecific
* ProfessionalStudent
* ProfessionalStudentN
* CoreARM
* Coren
* CoreSingleLanguage
* CoreCountrySpecific
* EmbeddedIndustryA
* EmbeddedIndustryE
* EmbeddedIndustry

วินโดวส์ 10 TP
* องค์กร
* มืออาชีพ
เซิร์ฟเวอร์ *

Windows Server 2008
* ServerDatacenter
* ServerDatacenterV
* ServerEnterprise
* ServerEnterpriseV
* ServerEnterpriseIA64
* ServerStandard
* ServerStandardV
* ServerComputeCluster
* ServerWeb

Windows Server 2008 R2
* ServerDatacenter
* ServerEnterprise
* ServerEnterpriseIA64
* ServerStandard
* ServerEmbeddedSolution
* ServerHPC
* ServerWeb

Windows Server 2012
* ServerDatacenter
* ServerStandard
* ServerMultiPointPremium
* ServerMultiPointStandard

R2 Windows Server 2012
* ServerStandardCore
* ServerStandard
* ServerDatacenterCore
* ServerDatacenter
* SolutionCore
โซลูชั่น *
* ServerCloudStorageCore
* ServerCloudStorage

-Office 2013
-Office 2010
-Office 2015

Re-Loade โดย R @ 1N ใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Windows
* AntiWPA (Windows XP)
* OEM (Windows XP, Windows 7, Windows Vista)
* KMS (Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.0, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2)

การเปลี่ยนแปลงในเรื่อง-Loader Activator 1.2 Rev 2 รอบชิงชนะเลิศ
* Fixato ข้อผิดพลาดยกเลิกนักโทษ MSDM
* Aggiornato SLICisInjected
* Ora ชนะ 8.1 Pro นักศึกษา / Edu Pro, Viene attivata นักโทษ KMS

Re-Loader Activator 1.2 Rev 2 รอบชิงชนะเลิศ

Re-Loader Activator 1.2 Rev 2 รอบชิงชนะเลิศปี: 2015
OS: Windows XP / TP 7/8/10
ภาษาการเชื่อมต่อ: รัสเซีย (หลาย)
เปิดใช้งาน: ไม่ต้องการ
ขนาด: 5.04 Mb

ดาวน์โหลด Re-Loader Activator 1.2 Rev 2 รอบชิงชนะเลิศ

programama.com
2015